Kvinnokartor

Under åren 2016-2019 skapade organisationen FemHbg Kvinnokartor i Helsingborg och Landskrona i syfte att lyfta fram kvinnors historia i städerna. En stads historia är mer än mäktiga och rika män – alla vi som lever och bor i en stad är med och formar den. Ladda ner en kvinnokarta nedan och gå i historiska kvinnors fotspår du också!

10 historiska Helsingborgskvinnor

Här får du möta 10 historiska kvinnor som levt och verkar i Helsingborg. Kanske känner du igen några namn, men vem var de egentligen? 

Yrkesverksamma helsingborgskvinnor i historien

Här får du möta 10 historiska kvinnor från staden med fokus på vad de arbetat med en frisör, en gynekolog och två lärarinnor, bland annat.

Kvinnorna på S:ta Maria

Här får du möta ett antal av de kvinnor som var inlagda på mentalsjukhuset S:ta Maria under 1930-1940. Namnen är fiktiva men berättelserna hämtade ur patientjournaler.

Kvinnokarta Landskrona

Under 2018 skapades en kvinnokarta för Landskrona där du får möta 10 historiska kvinnor. En musiker, en klok gumma, en barnamörderska och en författare, bland andra.

Guide Helsingborg

De tre kartorna för Helsingborg finns även tillgängliga i appen Guide Helsingborg, där du kan lyssna på FemHbgs guider som läst in materialet. Precis som på en stadsvandring. 
Mer information om appen finns här.