Minnesmärken

Stol på biografen Röda Kvarn

För att få biografen att överleva pandemin såldes namngivningsmöjligheten för stolarna i stora salongen på biografen Röda Kvarn. I Januari 2021 tillkom denna skylt på stol 51 efter donation av Camilla, Åse, Sofia, Jenny och Ann.

Nanny Palmkvistskolan

1994 invigdes Nanny Palmkvistskolan (fd. Rosengårdsskolan) i Helsingborg. Idén att namngiva skolan efter Nanny och bedriva undervisning i enlighet med hennes visioner kom från Antje Sigelius, Åse Petterson, Kristina Mårtensson och Eva Dettmar.

Ånaltsgården (Högatoft)

Där Nanny drev rekreationsgården Högatoft, utanför Åsljunga, finns idag ett minnesplakat som nämner hennes verksamhet. Uppsatt av Åsljunga intresseförening.