Samlade verk

Denna samlingsvolym återpublicerar Palmkvists skrifter för första gången på mer än 80 år. Hon skriver om bland annat kvinnors rösträtt, fred, pedagogik och social rättvisa. Många av hennes visioner är ännu inte förverkligade och mycket av det hon skriver känns förvånansvärt aktuellt än idag. Här finns inspiration att hämta för alla som står på rättvisans barrikader. Köp boken här.

– Nanny Palmkvist besatt det mod och det civilkurage som krävdes för att som kvinna ur arbetarklassen ta plats i offentliga sammanhang. Hon tvekade aldrig att höja rösten när orättvisor passerade obemärkt förbi, vare sig det var på rösträttsmöten, på sin arbetsplats i folkskolan eller på debattsidorna i tidningarna. Hon var kompromisslös och full av radikala idéer. För det har hon i många år osynliggjorts i historieskrivningen, skriver Camilla Bergvall, författare och opinionsbildare, i bokens förord.

Innehållet

  • Förord av Camilla Bergvall (2022)
  • Testamentet. Originalberättelse, grundad på verkligheten (1889)
  • Ensam till Städjan (1892)
  • Från velocipeden (1892)
  • Sport fordrar sportdräkt (1895)
  • Öppet bref till Sveriges kvinnor om behofvet af en allmän svensk kvinnoförening (1894)
  • Framtidens folkskola (1910)
  • Mot ökade rustningar – upp för fred och avväpning. Ett ord till Sveriges demokratiska män och kvinnor (1914)
  • Du skall icke begära din nästas hus! (1935)

Författare: Nanny Palmkvist
År: 2022
Antal sidor: 253
ISBN 978-91-88226-14-3