Nu lanseras Nanny Palmkvists samlade verk!

Nu återpubliceras Nanny Palmkvists skrifter för första gången på mer än 80 år. Med sina visionära idéer om ett bättre samhälle låg den dåvarande folkskolläraren långt före sin samtid och möttes ofta av hårt motstånd. Det hindrade inte henne från att med en, till synes, outtömlig energi fortsatt gå mot strömmen. Ändå har hon blivit nästan helt bortglömd. I samlingsvolymen väcks nu minnet av henne åter till liv.

boken får läsaren ta del av Palmkvists tankar om bland annat kvinnors rösträtt, fred, pedagogik och social rättvisa. Många av hennes visioner är ännu inte förverkligade och mycket av det hon skriver känns förvånansvärt aktuellt än idag. I boken finns därför inspiration att hämta för alla som står på rättvisans barrikader.

– Nanny Palmkvist besatt det mod och det civilkurage som krävdes för att som kvinna ur arbetarklassen ta plats i offentliga sammanhang. Hon tvekade aldrig att höja rösten när orättvisor passerade obemärkt förbi, vare sig det var på rösträttsmöten, på sin arbetsplats i folkskolan eller på debattsidorna i tidningarna. Hon var kompromisslös och full av radikala idéer. För det har hon i många år osynliggjorts i historieskrivningen, skriver Camilla Bergvall, författare och opinionsbildare, i bokens förord.

Nanny Palmkvists Samlade verk släpps av bokförlaget Trinambai och finns att köpa här.